De vergadering vindt plaats op maandag 4 maart, 20.00 uur in de Wiekelaar.

AGENDA 
 
1.  Welkom
2.  Notulen jaarvergadering 2018
3.  Financieel jaarverslag
4.  Evaluatie festiviteiten 2018
5.  Samenstelling bestuur
6.  Vooruitblik activiteiten 2019
7.  Rondvraag
8.  Sluiting