Spelregels

Richtlijnen & Spelregels

Richtlijnen optocht (indeling in categorieën)

1.
INDIVIDUELE DEELNEMERS
Individuele deelnemers die zich als individu laten inschrijven.
2.
GROEP
Groep van 2 of meer personen etc..
3.
GROEPEN
Groepen van 8 personen of meer etc..
4.
PRAALWAGENS

Grote wagens, waaraan duidelijk is te zien dat er veel moeite is gedaan om te bereiken dat de wagen het gekozen thema duidelijk uitbeeldt.

 • Het voertuig dat de wagen trekt telt mee in de jurering, zodra deze versierd is.
 • Het geheel moet van veilige opbouw en constructie zijn.
 • Breedte: minimaal 2 meter maximaal 3.50 meter
 • Lengte : minimaal 4 meter exclusief trekker
 • Hoogte : maximaal 4.25 meter
 • Het startgeld wordt alleen uitgekeerd als aan alle voorwaarden is voldaan

RICHTLIJNEN VERGUNNING
Snoep en/of harde voorwerpen mogen niet vanaf de wagen het publiek in gegooid worden. Alleen confetti van papier is toegestaan.

 • Deelnemers aan de optocht mogen geen glaswerk op of rond de wagen gebruiken
 • Als de bestuurder van een voertuig een beperkt zicht heeft ( aan de voor- dan wel achterzijde) bent u verplicht tenminste 4 personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen om aanwijzingen te geven aan de bestuurder. Dit om de veiligheid van deelnemers en toeschouwers te garanderen.
 • Bij wagens waarop personen vervoerd worden moet een deugdelijke reling ter beveiliging zijn aangebracht
 • De wagens moeten zijn voorzien van voldoende kleine blusmiddelen voor direct gebruik. De aanwezigheid hiervan is zichtbaar weergegeven.
 • Deelnemers aan loopgroepen met ( ook) kinderen van 12 jaar of jonger, worden begeleid door tenminste twee volwassenen tijdens deelname aan de optocht
 • Deelnemers aan de optocht mogen niet van de gestelde route afwijken.
 • De constructie van de wagen moet voor zowel deelnemers als publiek veilig zijn. Indien er ronddraaiende elementen en aandrijvingen op wagens zitten moeten deze op een veilige manier zijn afgeschermd.
 • Er mag tijdens de optocht geen reservoir met brandstof meegenomen worden of worden bijgevuld
 • De bestuurder van een tractor, vracht- en/of personenauto moet een geldig rijbewijs vor betreffende categorie hebben.
 • Voor en tijdens de optocht mag er GEEN ALCOHOL worden gedronken op/naast de wagens!

JURERING
Er is een deskundige jury samengesteld van 5 personen. Bij de jurering wordt gelet op de volgende onderdelen

 • Uitbeelding
 • Idee
 • Afwerking
 • Algemene indruk

Elk item krijgt een cijfer van 1 t/m 10. Zo krijgt men per jurylid 4 cijfers, die bij elkaar opgeteld het eindcijfer vormen. De eindbeoordeling van de gehele jury is de optelling van al deze beoordelingen.
De deelnemer, die in de categorie waarvoor is ingeschreven de meeste punten heeft behaald, is eerste in deze categorie.
De uitspraak van de jury is bindend !
Voor het gebruik van motorvoertuigen tijdens de optocht gelden de wettelijke regels
Rijbewijs en verzekeringen dienen dus in orde te zijn.
Deelnemers moeten zelf zorgen dat zij hieraan voldoen, de organisatie is hiervoor niet verantwoordelijk.

Slotbepaling:
Indien dit reglement in bepaalde zaken niet voorziet beslist de organisatie.
Het niet opvolgen van het reglement of een aanzegging door de organisatie kan leiden tot uitsluiting van deelname of tot gehele diskwalificatie.

Richtlijnen stratenversiering & jurering
Vastgestelde punten voor het jureren van de straten:
Op de donderdag in de feestweek van 18.30 uur tot 19.30 uur wordt er gejureerd. Niet eerder.
De juryrapporten kunnen worden opgehaald op het feestterrein in de tent.
Aan het bestuur van de Oranjevereniging doorgeven wat het thema van de straat is.

Er zijn 3 onderdelen om te jureren.

 • Uitvoering
 • Creativiteit
 • Algemene indruk.

Punten telling is 1 tot 10 punten.
In totaal zijn er 30 punten te vergeven in één straat.
Eigen straat wordt niet mee gejureerd.
Tuinen worden niet mee gejureerd. Straattheater wordt niet mee gejureerd.
Een eventuele poort moet tijdelijk verwijderbaar zijn.
Elke straat heeft een zelf aangewezen en bij de oranjeverenging bekend aanspreekpunt en deze persoon zorgt voor twee juryleden uit zijn/haar straat.
Het aanspreekpunt van elke straat krijgt van te voren 2 juryrapporten (dus voor 2 personen.) Over gekochte straten mag iedereen voor zichzelf weten, hoe te beoordelen.
Straattheater wordt apart gejureerd. Punten telling 1 tot 10 punten. In totaal zijn er 10 punten te vergeven in één straat.
Alle uitslagen van alle onderdelen staan vermeld op onze website met daar ook de verkregen punten voor elk onderdeel.

Oranjevereniging Oudleusen
KvK-nummer: 05065696

Slagweg 11
7722 TX DALFSEN

www.oranjevereniging-oudleusen.nl

info@oranjevereniging-oudleusen.nl

penningmeester@oranjevereniging-oudleusen.nl