Richtlijnen & Spelregels Optocht

Indeling in categorieën:

1. INDIVIDUELE DEELNEMERS
Individuele deelnemers die zich als individu laten inschrijven.


2. GROEP
Groep van 2 of meer personen etc..


3. GROEPEN
Groepen van 8 personen of meer etc..


4. PRAALWAGENS

Grote wagens, waaraan duidelijk is te zien dat er veel moeite is gedaan om te bereiken dat de wagen het gekozen thema duidelijk uitbeeldt.

 • Het voertuig dat de wagen trekt telt mee in de jurering, zodra deze versierd is.
 • Het geheel moet van veilige opbouw en constructie zijn.
 • Breedte: minimaal 2 meter maximaal 3.50 meter
 • Lengte : minimaal 4 meter exclusief trekker
 • Hoogte : maximaal 4.25 meter
 • Het startgeld wordt alleen uitgekeerd als aan alle voorwaarden is voldaan

 

Richtlijnen vergunning!

 • Snoep en/of harde voorwerpen mogen niet vanaf de wagen het publiek in gegooid worden. Alleen confetti van papier is toegestaan.
 • Deelnemers aan de optocht mogen geen glaswerk op of rond de wagen gebruiken
 • Als de bestuurder van een voertuig een beperkt zicht heeft ( aan de voor- dan wel achterzijde) bent u verplicht tenminste 4 personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen om aanwijzingen te geven aan de bestuurder. Dit om de veiligheid van deelnemers en toeschouwers te garanderen.
 • Bij wagens waarop personen vervoerd worden, moet een deugdelijke reling ter beveiliging zijn aangebracht.
 • De wagens moeten zijn voorzien van voldoende kleine blusmiddelen voor direct gebruik. De aanwezigheid hiervan is zichtbaar weergegeven.
 • Deelnemers aan loopgroepen met (ook) kinderen van 12 jaar of jonger, worden begeleid door tenminste twee volwassenen tijdens deelname aan de optocht
 • Deelnemers aan de optocht mogen niet van de gestelde route afwijken.
 • De constructie van de wagen moet voor zowel deelnemers als publiek veilig zijn. Indien er ronddraaiende elementen en aandrijvingen op wagens zitten moeten deze op een veilige manier zijn afgeschermd.
 • Er mag tijdens de optocht geen reservoir met brandstof meegenomen worden of worden bijgevuld
 • De bestuurder van een tractor, vracht- en/of personenauto moet een geldig rijbewijs voor betreffende categorie hebben.
 • Voor en tijdens de optocht mag er GEEN ALCOHOL worden gedronken op/ naast de wagens!

Jurering
Er is een deskundige jury samengesteld van 5 personen. Bij de jurering wordt gelet op de volgende onderdelen:

 • Uitbeelding
 • Idee
 • Afwerking
 • Algemene indruk

Elk item krijgt een cijfer van 1 t/m 10. Zo krijgt men per jurylid 4 cijfers, die bij elkaar opgeteld het eindcijfer vormen. De eindbeoordeling van de gehele jury is de optelling van al deze beoordelingen.
De deelnemer, die in de categorie waarvoor is ingeschreven de meeste punten heeft behaald, is eerste in deze categorie.
De uitspraak van de jury is bindend!
Voor het gebruik van motorvoertuigen tijdens de optocht gelden de wettelijke regels: rijbewijs en verzekeringen dienen in orde te zijn!
Deelnemers moeten zelf zorgen dat zij aan deze eisen voldoen, de organisatie is hier niet verantwoordelijk voor.

Slotbepaling:
Indien dit reglement in bepaalde zaken niet voorziet, beslist de organisatie of je wel of niet mag mee doen.
Het niet opvolgen van het reglement of een aanzegging door de organisatie kan leiden tot uitsluiting van deelname of tot gehele diskwalificatie.

Oranjevereniging Oudleusen
KvK-nummer: 05065696

Dommelerdijk 8
7722 TG DALFSEN

www.oranjevereniging-oudleusen.nl

info@oranjevereniging-oudleusen.nl

penningmeester@oranjevereniging-oudleusen.nl